STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài của nhà thầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.Cơ quan phối hợp: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan. Mức độ 2
2 Thủ tục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
3 Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu - Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố khác. Mức độ 3
4 Thủ tục điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật (trong trường hợp giấy phép hoạt động bị mất, hư hỏng, thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ) đối với: - Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập; - Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Mức độ 2
5 Thủ tục điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng cho công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định Phòng Quy hoạch kiến trúc – Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
6 Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng UBND cấp xã - Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện. Mức độ 2
7 Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ UBND cấp xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 2
8 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Phòng Văn hóa và Thông tin Mức độ 2
9 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Phòng Văn hóa và Thông tin Mức độ 2
10 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Phòng Văn hóa và Thông tin. Mức độ 3
11 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Phòng Văn hoá và Thông tin Mức độ 2
12 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Phòng Văn hoá và Thông tin Mức độ 2
13 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. Phòng Văn hoá và Thông tin. Mức độ 3
14 Thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ Quốc ghi công” Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động-TB&XH. • Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã Mức độ 2
15 Thủ tục đổi tên Hội Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 1
Tổng số 1835 thủ tục/ 123 trang