STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) UBND cấp xã - Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện. Mức độ 2
2 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện Mức độ 1
3 THỦ TỤC HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN TẠI CỘNG ĐỒNG PLĐTB&XH: Phòng Lao động –Thương binh và xã hội. Mức độ 2
4 Thủ tục hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc UBND cấp xã - Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện. Mức độ 2
5 Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng UBND cấp xã - Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện. Mức độ 2
6 Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng UBND cấp xã - Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện. Mức độ 2
7 Thủ tục hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lai Châu Mức độ 2
8 Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Sở Lao động - Thương binh và xã hội. Mức độ 1
9 Thủ tục hợp nhất hợp tác xã Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện. Mức độ 1
10 Thủ tục hợp nhất Văn phòng công chứng - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp ; - Cơ quan phối hợp : Hội công chứng tỉnh Mức độ 1
11 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 2
12 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp: - Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; - Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; - Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; - Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu Mức độ 1
13 Thủ tục hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần UBND cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
14 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra huyện, các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện. Mức độ 2
15 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Thanh tra tỉnh Mức độ 1
Tổng số 1770 thủ tục/ 118 trang