STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Công an các tỉnh. b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh. Mức độ 2
2 Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Công an tỉnh. b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh. Mức độ 2
3 Tuyển dụng công chức Sở Nội vụ Mức độ 2
4 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS. Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện. Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ cấp huyện. Mức độ 1
5 Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh. Mức độ 2
6 Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh. Mức độ 1
7 Xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường. Mức độ 2
8 Xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường. Mức độ 2
9 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước, lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các địa điểm không cùng trên địa bàn 1 tỉnh ( đối với tổ chức xuất ra); lâm sản có nguồn gốc nhập khẩu chưa qua chế biến ở trong nước; động vật rừng được gây nuôi trong nước và bộ phận, dẫn xuất của chúng; lâm sản sau xử lý tịch thu chưa qua chế biến; lâm sản sau chế biến từ gỗ rừng tự nhiên trong nước, gỗ nhập khẩu, gỗ sau xử lý tịch thu ( đối với tổ chức, cộng đồng dân cư, cá nhân xuất ra) Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1
10 Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản Phòng Tài nguyên và Môi trường Mức độ 2
11 Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố Mức độ 3
12 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Mức độ 2
13 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố. Mức độ 2
14 Xác nhận mộ đang quản lý trong nghĩa trang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Mức độ 1
15 Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện. Mức độ 2
Tổng số 1624 thủ tục/ 109 trang