STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 2
2 Thủ tục thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 1
3 Thủ tục thành lập Hội Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
4 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 1
5 Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Pháp Lệnh tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ Mức độ 2
6 Thủ tục thành lập Văn phòng công chứng Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Mức độ 1
7 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 2
8 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Mức độ 1
9 Thủ tục thay đổi tên, trụ sở, giám đốc hoặc quy chế hoạt động cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 1
10 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Mức độ 1
11 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Sở Nội vụ Mức độ 2
12 Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
13 Thủ tục Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động-Thương binh và xã hội. Mức độ 2
14 Thủ tục Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lai Châu Mức độ 2
15 Thủ tục Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Lai Châu Mức độ 2
Tổng số 1728 thủ tục/ 116 trang