STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục số 1: Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ban Dân tộc Mức độ 2
2 Thủ tục số 2:Rà soát, đánh giá, bình chọn, xét công nhận bổ sung, thay thế người có uy tín Ban Dân tộc Mức độ 2
3 Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân (họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; quê quán) trong hồ sơ người có công đối với các trường hợp hồ sơ do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đang quản lý Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan. Mức độ 1
4 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
5 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 2
6 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Phòng Tư pháp cấp huyện Mức độ 2
7 Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lai Châu; Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm xã hội tỉnh Mức độ 2
8 Thủ tục Tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 1
9 Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
10 Thủ tục thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 3
11 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 1
12 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Phòng Tài nguyên và Môi trường Mức độ 2
13 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Phòng Tài nguyên và Môi trường Mức độ 3
14 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường Mức độ 3
15 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Sở Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ngành và UBND cấp huyện nơi có đất Mức độ 3
Tổng số 1770 thủ tục/ 118 trang