STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường. Mức độ 3
2 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần UBND cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện Mức độ 2
3 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động-TB&XH. • Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã. Mức độ 2
4 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động-TB&XH. • Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã. Mức độ 2
5 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động-TB&XH. • Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã. Mức độ 2
6 Thủ tục giải quyết trợ cấp ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng UBND cấp xã, Phòng Lao động - TBXH cấp huyện. Mức độ 1
7 Thủ tục giải thể cơ sở bảo trợ xã hội Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 2
8 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 1
9 Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với sở Nội vụ thực hiện Mức độ 2
10 Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu, Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh trở lên. - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan Mức độ 1
11 Thủ tục giám định vết thương còn sót Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu. - Cơ quan phối hợp: Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh Mức độ 2
12 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường. Mức độ 2
13 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường. Mức độ 3
14 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường. Mức độ 1
15 Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Sở Tài nguyên và Môi trường Mức độ 3
Tổng số 1835 thủ tục/ 123 trang