STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải trình Mức độ 1
2 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Thanh tra tỉnh Mức độ 2
3 Thủ tục tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lai Châu, Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm xã hội tỉnh Mức độ 2
4 Thủ tục Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực thuộc Trung ương quyết định Sở Nội vụ Mức độ 1
5 Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc UBND xã, thị trấn - Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện. Mức độ 2
6 Thủ tục tự giải thể Hội cấp tỉnh UBND tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
7 Thủ tục Tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ Mức độ 2
8 Thủ tục Tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ Mức độ 2
9 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Đoàn xác minh, người được giao nhiệm vụ xác minh Mức độ 1
10 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập 1. Trong trường hợp người được xác minh do cấp ủy đảng quản lý thì cơ quan có thẩm quyền xác minh là cơ quan Kiểm tra đảng cùng cấp, được quy định tại khoản 1, Điều 14 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP. 2. Trong trường hợp người được xác minh công tác tại các cơ quan của Đảng mà không thuộc diện cấp ủy quản lý thì đơn vị có thẩm quyền xác minh được quy định tại khoản 2, Điều 14 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP. 3. Đối với người được xác minh không thuộc diện cấp ủy quản lý, không công tác tại các cơ quan của Đảng thì cơ quan có thẩm quyền xác minh được quy định tại khoản 3 Điều 14, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP. Mức độ 1
11 Thủ tục xác nhận mua Bảo hiểm Y tế cho người có công và thân nhân UBND cấp xã, Phòng Lao động - TBXH cấp huyện - Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm Y tế tỉnh Lai Châu. Mức độ 1
12 Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Sở Lao động-Thương binh và xã hội Mức độ 1
13 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu Thanh niên xung phong hoặc Ban liên lạc Thanh niên xung phong, Ban chỉ huy quân sự, Công an cấp xã, Công an cấp huyện. Mức độ 2
14 Thủ tục xác nhận và giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng hoặc kháng chiến bị địch bắt tù, đầy • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động-TB&XH. • Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã. Mức độ 2
15 Thủ tục Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Lai Châu Mức độ 1
Tổng số 1810 thủ tục/ 121 trang