STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 1
2 Thủ tục thành lập Hội Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
3 Thủ tục thành lập Hội - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị có liên quan. Mức độ 3
4 Thủ tục thành lập Hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 2
5 Thủ tục thành lập Hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 2
6 Thủ tục thành lập Hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với sở Nội vụ thực hiện Mức độ 2
7 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 1
8 Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Pháp Lệnh tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ Mức độ 2
9 Thủ tục Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 1
10 Thủ tục thành lập Văn phòng công chứng Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Mức độ 1
11 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (qua Phòng Nội vụ) Mức độ 2
12 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 2
13 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Mức độ 1
14 Thủ tục thay đổi tên, trụ sở, giám đốc hoặc quy chế hoạt động cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 1
15 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Mức độ 1
Tổng số 1864 thủ tục/ 125 trang