STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Tuyển dụng công chức Sở Nội vụ Mức độ 2
2 Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh. Mức độ 2
3 Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh. Mức độ 1
4 Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công Phòng Quản lý Thương mại Mức độ 1
5 Xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường. Mức độ 2
6 Xác nhận chuyên gia Cơ quan chủ quản của các chương trình, dự án ODA. Mức độ 2
7 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước, lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các địa điểm không cùng trên địa bàn 1 tỉnh ( đối với tổ chức xuất ra); lâm sản có nguồn gốc nhập khẩu chưa qua chế biến ở trong nước; động vật rừng được gây nuôi trong nước và bộ phận, dẫn xuất của chúng; lâm sản sau xử lý tịch thu chưa qua chế biến; lâm sản sau chế biến từ gỗ rừng tự nhiên trong nước, gỗ nhập khẩu, gỗ sau xử lý tịch thu ( đối với tổ chức, cộng đồng dân cư, cá nhân xuất ra) Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1
8 Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố Mức độ 3
9 Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản Phòng Tài nguyên và Môi trường Mức độ 2
10 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Mức độ 2
11 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố. Mức độ 2
12 Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mức độ 3
13 Xác nhận hoàn thành từng phần và toàn bộ phương án cải tạo phụ hồi môi trường; Phương án cải tạo, phụ hồi môi trường bổ sung Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu Mức độ 3
14 Xác nhận mộ đang quản lý trong nghĩa trang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Mức độ 1
15 Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh. + Địa chỉ: Số 256, Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. + Số điện thoại: 02133.791.399 - 02133.790.678 + Địa chỉ Email: pc64laichau@gmail.com Mức độ 2
Tổng số 1835 thủ tục/ 123 trang