STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ Sở Công Thương tỉnh Lai Châu Mức độ 2
2 Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tại Công an cấp tỉnh Công an các đơn vị, địa phương và Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân. Mức độ 2
3 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục. Mức độ 2
4 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục. Mức độ 2
5 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Mức độ 2
6 Xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Lai Châu Sở Ngoại vụ Mức độ 3
7 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, thành phố. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã. Mức độ 2
8 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh. Mức độ 3
9 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện - Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã. Mức độ 2
10 Xóa đăng ký phương tiện thuỷ nội địa Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu Mức độ 2
11 Xóa đăng ký thường trú Công an xã, thị trấn. Mức độ 2
12 Xóa đăng ký thường trú Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp huyện. Mức độ 2
13 XỬ LÝ ĐƠN - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Tiếp công dân cấp huyện; Thanh tra cấp huyện; các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện. Mức độ 1
14 Xử lý đơn tại cấp huyện - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Tiếp công dân cấp huyện; Thanh tra cấp huyện; các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện. Mức độ 2
15 XỬ LÝ ĐƠN TẠI CẤP HUYỆN Ban Tiếp công dân cấp huyện; Thanh tra cấp huyện; các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện. Mức độ 2
Tổng số 1831 thủ tục/ 123 trang