STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 3. Thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai Phòng quản lý nhà và Thị trường bất động sản – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
2 4. Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình quảng cáo Phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
3 4. Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế thành phố, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện. Mức độ 3
4 4. Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình. Phòng Kiến trúc quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
5 5. Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình theo tuyến Phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
6 5. Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng. Phòng Kiến trúc quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
7 6. Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình không theo tuyến Phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
8 6. Giới thiệu địa điểm Xây dựng Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
9 7. Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
10 7. Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Phòng Kiến trúc quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
11 8. Cấp giấy phép xây dựng công trình theo giai đoạn Phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
12 8. Thẩm định đồ án thiết kế quy hoạch chung. Phòng Kiến trúc quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
13 9. Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
14 9. Thẩm định đồ án thiết kế quy hoạch điểm dân cư nông thôn. Phòng Kiến trúc quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
15 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh. Mức độ 3
Tổng số 1137 thủ tục/ 76 trang