STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 2.1. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (TH GP hết hiệu lực) Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Công thương các huyện. Mức độ 2
2 3. Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh Phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
3 3. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp giấy chứng nhận Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận ATTP (sau đây gọi là Giấy chứng nhận ATTP) - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế thành phố, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện. Mức độ 3
4 3. Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng. Phòng Kiến trúc quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
5 3. Phê duyệt đề án hỗ trợ người có công với cánh mạng về nhà ở Sở Xây dựng Lai Châu Mức độ 2
6 3. Thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai Phòng quản lý nhà và Thị trường bất động sản – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
7 3. Thủ tục cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi đối với: - Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở chính đặt tại địa phương; - Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập có trụ sở chính đặt tại địa phương; - Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập. Người đại diện của cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Mức độ 1
8 4. Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình quảng cáo Phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
9 4. Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế thành phố, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện. Mức độ 3
10 4. Giới thiệu địa điểm Xây dựng Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
11 5. Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình theo tuyến Phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
12 5. Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Phòng Kiến trúc quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
13 6. Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình không theo tuyến Phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
14 6. Thẩm định đồ án thiết kế quy hoạch chung. Phòng Kiến trúc quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
15 7. Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
Tổng số 1530 thủ tục/ 102 trang