STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Quy trình Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình lưu thông và do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất Phòng Tiền tệ - Kho quỹ Mức độ 1
2 Quy trình Giám định tiền giả, tiền nghi giả Phòng Tiền tệ và Kho quỹ Mức độ 1
3 Quy trình hủy bỏ mã ngân hàng của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trên địa bàn Phòng Kế toán - Thanh toán Mức độ 1
4 Quy trình Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước khác địa bàn tỉnh Phòng Kế toàn - Thanh toán Mức độ 1
5 Quy trình Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn Phòng Kế toán - Thanh toán Mức độ 1
6 Quy trình tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng Kế toán - Thanh toán Mức độ 1
7 Quy trình xác nhận cho tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
8 Quy trình xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay trung, dài hạn nước ngoài theo phương thức tự vay tự trả của doanh nghiệp có kim ngạch vay đến 10 triệu USD (hoặc ngoại tệ khác có gia trị tương đương) Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
9 Quy trình xác nhận đăng ký vay trung, dài hạn nước ngoài theo phương thức tự vay tự trả của Doanh nghiệp có kim ngạch vay đến 10 triệu USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
10 Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chủ quản Mức độ 2
11 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Quốc hội. - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng (Tiếp nhận hồ sơ; gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tiếp nhận và trả kết quả). - Cơ quan thẩm định: Hội đồng thẩm định nhà nước. Mức độ 2
12 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ và gửi hồ sơ dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
13 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ và lấy ý kiến thẩm định của Bộ, ngành và cơ quan khác có liên quan. Mức độ 2
14 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ. - Cơ quan lập báo cáo thẩm định: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. - Cơ quan - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng (Tiếp nhận hồ sơ; tổ chức lấy ý kiến thẩm định về nội dung dự án đầu tư; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ KH&ĐT; và trả kết quả). - Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng. Mức độ 1
15 Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lai Châu. - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng; - Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng Mức độ 2
Tổng số 1728 thủ tục/ 116 trang