STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Chi cục Thủy lợi & PCLB tỉnh Lai Châu Mức độ 2
2 Thẩm định các dự án bố trí, sắp xếp dân cư xen ghép Sở Nông nghiệp & PTNT Mức độ 2
3 Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở Cơ sở tổ chức huấn luyện. Mức độ 1
4 Thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão tỉnh Lai Châu Mức độ 2
5 Thẩm định Dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán về đo đạc và bản đồ Phòng Đo đạc, bản đồ, viễn thám Mức độ 3
6 Thẩm định hồ sơ và đề nghị cấp phép chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện. Mức độ 2
7 Thẩm định hồ sơ và đề nghị cấp phép kinh doanh dịch vụ băng đĩa. Phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện. • Cơ quan phối hợp: UBND, Công an cấp xã. Mức độ 2
8 Thẩm định hồ sơ và đề nghị cấp phép kinh doanh dịch vụ Bi A. Phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện. Mức độ 1
9 Thẩm định hồ sơ và đề nghị cấp phép kinh doanh dịch vụ in ấn, quảng cáo. Phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện. • Cơ quan phối hợp: UBND, Công an cấp xã. Mức độ 2
10 Thẩm định hồ sơ và đề nghị cấp phép kinh doanh dịch vụ Internet. Phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện. Mức độ 1
11 Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
12 Thẩm định phương án quản lý rừng bền vững Chi cục Lâm nghiệp Mức độ 2
13 Thẩm định phương án sử dụng lớp đất mặt và phương án khai hoang, phục hóa, cải tạo đất lúa khác thành đất chuyên trồng lúa nước (đối với dự án khác ngoài dự án phải có xác nhận đăng ký đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư) Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
14 Thẩm định phương án sử dụng lớp đất mặt và phương án khai hoang, phục hóa, cải tạo đất lúa khác thành đất chuyên trồng lúa nước (đối với dự án phải có xác nhận đăng ký đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư) Sở Nông nghiệp & PTNT Mức độ 2
15 Thẩm định sản phẩm đo đạc và bản đồ Phòng Đo đạc, bản đồ, viễn thám thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu Mức độ 3
Tổng số 1643 thủ tục/ 110 trang