STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến thẩm định và lập báo cáo thẩm định. Mức độ 2
2 Quyết định chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chủ quản Mức độ 2
3 Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy: + Công an huyện Than Uyên. + Công an huyện Nậm Nhùn. + Công an huyện Mường Tè. Mức độ 2
4 Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lai Châu. + Địa chỉ: Tổ 22, phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu. + Số điện thoại: 02133.878.235. + Số máy Fax: 02133.876.526. + Địa chỉ Email: pc67laichau@gmail.com Mức độ 2
5 Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh) Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
6 Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng, ban liên quan: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND cấp xã. Mức độ 3
7 Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ dân lập - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. Mức độ 3
8 Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. Mức độ 2
9 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Mức độ 3
10 Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng, ban liên quan: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND cấp xã. Mức độ 3
11 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng, ban liên quan: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND cấp xã. Mức độ 2
12 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
13 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 3
14 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 3
15 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
Tổng số 1728 thủ tục/ 116 trang