STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tưởng Chính phủ và không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ) Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Mức độ 2
2 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
3 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu Mức độ 3
4 Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại. Phòng Quản lý thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
5 Thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thuộc tỉnh Trung tâm điều trị Cai nghiện bắt buộc tỉnh Mức độ 2
6 Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
7 Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lai Châu. + Địa chỉ: Tổ 23, phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu. + Số điện thoại: 02133.876.496 - 02133.791.812 + Địa chỉ Email: pccccnch@gmail.com Mức độ 2
8 Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần) Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
9 Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
10 Thông báo chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu/ điều kiện giao dịch chung Phòng Quản lý thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
11 Thông báo chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu/ điều kiện giao dịch chung (mức độ 3) Phòng Quản lý thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
12 Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
13 Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp Phòng Quản lý thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
14 Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
15 Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
Tổng số 1499 thủ tục/ 100 trang