STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn 1. Đơn vị thẩm định 2. Chủ đầu tư Mức độ 3
2 Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 1. Đơn vị thẩm định 2. Chủ đầu tư Mức độ 2
3 Thẩm định và phê duyệt phương án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
4 Thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán dự án không có cấu phần xây dựng - Sở Kế hoạch và Đầu tư , UBND tỉnh. Mức độ 2
5 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu Mức độ 3
6 Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm của khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
7 Thẩm định, phê duyệt cải tạo rừng (Đối với chủ rừng không phải tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT quản lý) Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
8 Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
9 Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuộc địa phương quản lý Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
10 Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng tự tổ chức hoặc liên kết với tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
11 Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Đề án chi tiết) Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu Mức độ 3
12 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
13 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích khu rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
14 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
15 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng do UBND tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
Tổng số 1624 thủ tục/ 109 trang