STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục cấp Giấy phép Xuất bản tài liệu không kinh doanh (Mức độ 3) Sở thông tin và truyền thông Mức độ 3
2 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
3 Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức Cơ quan thực hiện TTHC: Chi cục VSATTP tỉnh Lai Châu Mức độ 2
4 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Ủy ban nhân dân cấp huyện. Mức độ 2
5 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Ủy ban nhân dân cấp huyện. Mức độ 3
6 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
7 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
8 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Lai Châu Mức độ 2
9 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động -Thương binh và Xã hội. Mức độ 2
10 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 2
11 Thủ tục cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm bậc mầm non, cấp tiểu học, THCS Mức độ 3
12 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 dành cho cơ quan, tổ chức - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng hành chính Tư pháp - Sở Tư pháp. - Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh Mức độ 3
13 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1/ Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân (Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước; Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài và người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng hành chính Tư pháp - Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh Mức độ 3
14 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1/ Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân (Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước; Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài và người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Phòng hành chính Tư pháp Mức độ 3
15 Thủ tục cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi Cơ sở chăm sóc NCT - Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. Mức độ 1
Tổng số 1425 thủ tục/ 95 trang