STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lai Châu. + Địa chỉ: Tổ 22, phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu. + Số điện thoại: 02133.878.235. + Số máy Fax: 02133.876.526. + Địa chỉ Email: pc67laichau@gmail.com Mức độ 2
2 Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh) Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
3 Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng, ban liên quan: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND cấp xã. Mức độ 3
4 Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ dân lập - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. Mức độ 3
5 Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. Mức độ 2
6 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Mức độ 3
7 Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng, ban liên quan: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND cấp xã. Mức độ 3
8 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng, ban liên quan: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND cấp xã. Mức độ 2
9 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
10 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 3
11 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với sở Nội vụ thực hiện Mức độ 2
12 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 3
13 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
14 Sửa đổi giấy phép hoạt động của cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
15 Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu: + Bên mời thầu; + Chủ đầu tư. Mức độ 3
Tổng số 1770 thủ tục/ 118 trang