STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Quy trình xác nhận cho tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
2 Quy trình xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay trung, dài hạn nước ngoài theo phương thức tự vay tự trả của doanh nghiệp có kim ngạch vay đến 10 triệu USD (hoặc ngoại tệ khác có gia trị tương đương) Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
3 Quy trình xác nhận đăng ký vay trung, dài hạn nước ngoài theo phương thức tự vay tự trả của Doanh nghiệp có kim ngạch vay đến 10 triệu USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
4 Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chủ quản Mức độ 2
5 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Quốc hội. - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng (Tiếp nhận hồ sơ; gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tiếp nhận và trả kết quả). - Cơ quan thẩm định: Hội đồng thẩm định nhà nước. Mức độ 2
6 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ và gửi hồ sơ dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mức độ 2
7 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ và lấy ý kiến thẩm định của Bộ, ngành và cơ quan khác có liên quan. Mức độ 2
8 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ. - Cơ quan lập báo cáo thẩm định: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. - Cơ quan - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng (Tiếp nhận hồ sơ; tổ chức lấy ý kiến thẩm định về nội dung dự án đầu tư; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ KH&ĐT; và trả kết quả). - Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng. Mức độ 1
9 Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lai Châu. - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng; - Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng Mức độ 2
10 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến thẩm định và lập báo cáo thẩm định. Mức độ 2
11 Quyết định chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chủ quản Mức độ 2
12 Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy: + Công an huyện Than Uyên. + Công an huyện Nậm Nhùn. + Công an huyện Mường Tè. Mức độ 2
13 Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lai Châu. + Địa chỉ: Tổ 22, phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu. + Số điện thoại: 02133.878.235. + Số máy Fax: 02133.876.526. + Địa chỉ Email: pc67laichau@gmail.com Mức độ 2
14 Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh) Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
15 Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng, ban liên quan: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND cấp xã. Mức độ 3
Tổng số 1784 thủ tục/ 119 trang