STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
2 Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
3 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phụ hồi môi trường Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu Mức độ 3
4 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phụ hồi môi trường bổ sung Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu Mức độ 3
5 Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và thủy lợi Sở Tài nguyên và Môi trường. Mức độ 3
6 Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch khu rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng do địa phương quản lý Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
7 Thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản Phòng Khoáng sản, tài nguyên nước thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
8 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lai Châu. + Địa chỉ: Tổ 23, phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu. + Số điện thoại: 02133.876.496 - 02133.791.812 + Địa chỉ Email: pccccnch@gmail.com Mức độ 1
9 Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở; thiết kế kỹ thuật công trình xây dựng chuyên ngành Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lai Châu Mức độ 1
10 Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Sở Nông nghiệp & PTNT Mức độ 1
11 Thành lập Ban vận động thành lập hiệp hội thể thao hoạt động trên địa bàn cấp huyện. Phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện. Mức độ 2
12 Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Mức độ 3
13 Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục Tiểu học. UBND cấp xã. - Cơ quan phối hợp:Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện. Phòng Nội vụ, UBND cấp xã. Mức độ 1
14 Thành lập mới công ty được chia là công ty cổ phần Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
15 Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
Tổng số 1624 thủ tục/ 109 trang