STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Lưu ý: Thủ tục hành chính này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần chưa niêm yết theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT) (Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần) Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
2 Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
3 Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
4 Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp dịch vụ trò chơi G2,G3,G4 trên mạng cổng cộng Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
5 Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
6 Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
7 Thông báo thực hiện khuyến mại Phòng Quản lý thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
8 Thông báo thực hiện khuyến mại (Mức độ 3) Phòng Quản lý thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
9 Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Mức độ 3
10 Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Mức độ 3
11 Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mức độ 3
12 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo Phòng Quản lý thương mại - Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
13 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Mức độ 2
14 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
15 Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
Tổng số 1499 thủ tục/ 100 trang