STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI VÀ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ DO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG NƯỚC THÀNH LẬP MÀ KHÔNG THUỘC CÁC TRƯỜNG HỢP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ LAO ĐỘNG - TBXH Phòng Lao động - Thương binh và xã hội. Mức độ 3
2 Thủ tục cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi đối với các cơ sở do các tổ chức, cá nhân trong nước thành lập mà không thuộc các trường hợp thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - TBXH. Cơ sở chăm sóc NCT Mức độ 2
3 Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ Sở Nội vụ Mức độ 2
4 Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lai Châu Mức độ 2
5 Thủ tục chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu Mức độ 1
6 Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh Sở Nội vụ Mức độ 2
7 Thủ tục Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu Sở Nội vụ Mức độ 2
8 Thủ tục Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Sở Nội vụ Mức độ 2
9 Thủ tục Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo Sở Nội vụ Mức độ 2
10 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng Sở Nội vụ. Mức độ 2
11 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng Sở Nội vụ Mức độ 2
12 Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nội vụ Mức độ 2
13 Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện Sở Nội vụ Mức độ 2
14 Thủ tục chia, tách hợp tác xã Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện. Mức độ 1
15 Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Pháp Lệnh tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ Mức độ 2
Tổng số 1425 thủ tục/ 95 trang