STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
2 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
3 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 1
4 Thủ tục đăng ký đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp - Uỷ ban nhân dân cấp huyện. * Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu đăng ký khai sinh cư trú trước khi xuất cảnh. Mức độ 3
5 Thủ tục đăng ký giám hộ - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã - Cơ quan phối hợp: không Mức độ 3
6 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Mức độ 1
7 Thủ tục Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Sở Nội vụ Mức độ 2
8 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện Mức độ 3
9 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản (Lĩnh vực Thư viện) Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện, nơi thư viện đặt trụ sở Mức độ 2
10 Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Mức độ 1
11 Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Mức độ 1
12 Thủ tục Đăng ký hợp đồng cá nhân Sở Lao động - Thương binh và xã hội Mức độ 1
13 Thủ tục đăng ký hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Mức độ 2
14 Thủ tục đăng ký hợp tác xã Phòng Tài chính – Kế hoạch Mức độ 2
15 Thủ tục đăng ký kết hôn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã - Cơ quan phối hợp: không Mức độ 2
Tổng số 1643 thủ tục/ 110 trang