STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu Sở Nội vụ Mức độ 2
2 Thủ tục Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Sở Nội vụ Mức độ 2
3 Thủ tục Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo Sở Nội vụ Mức độ 2
4 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng Sở Nội vụ. Mức độ 2
5 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng Sở Nội vụ Mức độ 2
6 Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nội vụ Mức độ 2
7 Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện Sở Nội vụ Mức độ 2
8 Thủ tục chia, tách hợp tác xã Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện. Mức độ 1
9 Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Pháp Lệnh tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ Mức độ 2
10 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 2
11 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 2
12 Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản - Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu Mức độ 3
13 Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 3
14 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản (do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận) Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 2
15 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản (do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận) Phòng Tư pháp cấp huyện Mức độ 2
Tổng số 1778 thủ tục/ 119 trang