STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã - Cơ quan phối hợp: không Mức độ 2
2 Thủ tục Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Sở Lao động -Thương binh và xã hội Mức độ 2
3 Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu Mức độ 2
4 Thủ tục đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu Mức độ 2
5 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu Mức độ 1
6 Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Bộ Kế hoạch và đầu tư quản lý hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Mức độ 2
7 Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
8 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi, bổ sung thông tin hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã - Cơ quan phối hợp: không Mức độ 2
9 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo Sở Nội vụ Mức độ 2
10 Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
11 Thủ tục đặt Văn phòng đại diện của Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 2
12 Thủ tục đề nghị hội đồng giám định y khoa khám xác định mức độ khuyết tật đối với các trường hợp đã được hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã thực hiện xác định mức độ khyết tật nhưng không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TBXH cấp huyện - Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã Mức độ 2
13 Thủ tục Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.Cơ quan phối hợp: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan. Mức độ 2
14 Thủ tục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
15 Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu - Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố khác. Mức độ 1
Tổng số 1624 thủ tục/ 109 trang