STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục Tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 1
2 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 1
3 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Phòng Tài nguyên và Môi trường Mức độ 3
4 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Phòng Tài nguyên và Môi trường Mức độ 2
5 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường Mức độ 3
6 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Sở Tài nguyên và Môi trường Mức độ 3
7 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 2
8 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 2
9 Thủ tục thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 1
10 Thủ tục thành lập Hội Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
11 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 1
12 Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Pháp Lệnh tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ Mức độ 2
13 Thủ tục thành lập Văn phòng công chứng Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Mức độ 1
14 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 2
15 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Mức độ 1
Tổng số 1499 thủ tục/ 100 trang