STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động -Thương binh và Xã hội. Mức độ 2
2 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 2
3 Thủ tục cấp phép dạy thêm cấp Trung học phổ thông, Phổ thông Dân tộc nội trú do Sở GD&ĐT quản lý Phòng GDTr.H - Phòng GDTX-CN Mức độ 3
4 Thủ tục cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm bậc mầm non, cấp tiểu học, THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
5 Thủ tục cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm bậc mầm non, cấp tiểu học, THCS Mức độ 3
6 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 dành cho cơ quan, tổ chức - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng hành chính Tư pháp - Sở Tư pháp. - Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh Mức độ 3
7 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1/ Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân (Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước; Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài và người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng hành chính Tư pháp - Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh Mức độ 3
8 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1/ Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân (Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước; Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài và người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Phòng hành chính Tư pháp Mức độ 3
9 Thủ tục cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi Cơ sở chăm sóc NCT - Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. Mức độ 1
10 THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI VÀ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ DO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG NƯỚC THÀNH LẬP MÀ KHÔNG THUỘC CÁC TRƯỜNG HỢP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ LAO ĐỘNG - TBXH Phòng Lao động - Thương binh và xã hội. Mức độ 3
11 Thủ tục cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi đối với các cơ sở do các tổ chức, cá nhân trong nước thành lập mà không thuộc các trường hợp thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - TBXH. Cơ sở chăm sóc NCT Mức độ 2
12 Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ Sở Nội vụ Mức độ 2
13 Thủ tục cấp/ cấp lại (trường hợp chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng)/cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng. Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
14 Thủ tục cấp/ cấp lại/ cấp điều chỉnh/ bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức tư vấn quản lý dự án; ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công, kiểm định xây dựng; tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực trong hoạt động xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
15 Thủ tục cấp/ cấp lại/ cấp điều chỉnh/ bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức tư vấn quản lý dự án; ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công, kiểm định xây dựng; tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực trong hoạt động xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
Tổng số 1831 thủ tục/ 123 trang