STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế - Hạ tầng Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND Mức độ 2
2 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện. Mức độ 1
3 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
4 Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn. Phòng Nông nghiệp – PTNT huyện Mức độ 1
5 Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn. Phòng Nông nghiệp – PTNT huyện Mức độ 1
6 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
7 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan phối hợp: Phòng ban chuyên môn Mức độ 2
8 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
9 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 1
10 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
11 Cho phép trường Tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng ban chuyên môn Mức độ 1
12 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
13 Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện • Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã. Mức độ 1
14 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã. Mức độ 2
15 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
Tổng số 219 thủ tục/ 15 trang