Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo UBND thành phố Lai Châu UBND thành phố Lai Châu

 • Điện thoại: 0213 3876460
 • Email: laichau@chinhphu.vn
 • Fax: 02133.876.356
 • Địa chỉ cơ quan: Tân Phong, Thị xã Lai Châu, Lai Châu
 • Website: laichau.gov.vn

Logo UBND Huyện Tam Đường UBND Huyện Tam Đường

 • Điện thoại: 02133879088
 • Địa chỉ cơ quan: Tam Đường

Logo UBND huyện Mường Tè UBND huyện Mường Tè

 • Điện thoại: 02133881112
 • Địa chỉ cơ quan: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè

Logo Sở Xây dựng Sở Xây dựng

 • Điện thoại: 02133878237
 • Địa chỉ cơ quan: Phường Tân Phong, TP. Lai Châu, T. Lai Châu

Logo Sở Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ

 • Điện thoại: 02133876411

Logo Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư

 • Điện thoại: 02133876501
 • Địa chỉ cơ quan: Phường Tân Phong, TP. Lai Châu, T. Lai Châu

Logo Sở Tư pháp Sở Tư pháp

 • Điện thoại: 02133876416
 • Địa chỉ cơ quan: Phường Tân Phong, TP. Lai Châu, T. Lai Châu

Logo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 • Điện thoại: 02133876509
 • Địa chỉ cơ quan: Phường Tân Phong, TP. Lai Châu, T. Lai Châu

Logo Sở Công thương Sở Công thương

 • Điện thoại: 02133876759

Logo Sở Giao thông vận tải Sở Giao thông vận tải

 • Điện thoại: 02133876597
 • Địa chỉ cơ quan: nhà F, Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Lai Châu

Logo Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo

 • Điện thoại: 02133876412
 • Địa chỉ cơ quan: Phường Quyết Thắng, Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Lai Châu

Logo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 • Điện thoại: 0949800759
 • Địa chỉ cơ quan: Hợp Khối Tỉnh - Phường Tân Phong - Thành Phố Lai Châu - Tinhr Lai Châu

Logo Sở Thông Tin Và Truyền Thông Sở Thông Tin Và Truyền Thông

 • Điện thoại: 02133791668
 • Địa chỉ cơ quan: 456 Trường Chinh, Tân Phong, Thị xã Lai Châu, Lai Châu

Logo Sở nội vụ Sở nội vụ

 • Điện thoại: 02133798989
 • Địa chỉ cơ quan: nhà D khu Trung tâm hành chính

Logo Sở Văn hóa thể thao du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch

 • Điện thoại: 02133798829
 • Địa chỉ cơ quan: Nhà D, Khối Nội Chính Tư Pháp

Logo Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường

 • Điện thoại: 02133791905
 • Địa chỉ cơ quan: Phường Tân Phong, TP. Lai Châu, T. Lai Châu

Logo Sở Tài Chính Sở Tài Chính

 • Điện thoại: 02313876525
 • Địa chỉ cơ quan: Nhà B - Khu Hành chính

Logo Sở y tế Sở y tế

 • Điện thoại: 02313876391
 • Địa chỉ cơ quan: Tổ 22 - phường Đông Phong