STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thẩm định đồ án/đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh Phòng Quy hoạch kiến trúc – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
2 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh Phòng Quy hoạch kiến trúc – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
3 Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng; đơn vị quản lý vận hành nhà ở Mức độ 3
4 Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
5 Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản - Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu Mức độ 3
6 Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 3
7 Thủ tục điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng cho công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định Phòng Quy hoạch kiến trúc – Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
8 Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 3
9 Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
10 Thủ tục thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 3
11 Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
12 Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
13 Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 3
Tổng số 28 thủ tục/ 2 trang