STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan phối hợp: Phòng ban chuyên môn Mức độ 2
2 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
3 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 1
4 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
5 Cho phép trường Tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng ban chuyên môn Mức độ 1
6 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
7 Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện • Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã. Mức độ 1
8 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã. Mức độ 2
9 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
10 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Trường tiểu học Mức độ 2
11 Công nhận trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu UBND xã, phường, thị trấn; Phòng giáo dục và đào tạo huyện-thành phố; đơn vị trường. Mức độ 2
12 Công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập, xóa mù chữ Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
13 Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng. Phòng kinh tế và hạ tầng - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – UBND cấp huyện. Mức độ 2
14 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng, nông nghiệp, thuế, kho bạc. Mức độ 2
15 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện - Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan thuế, kho bạc. Mức độ 2
Tổng số 194 thủ tục/ 13 trang