STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
2 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng ban chuyên môn Mức độ 2
3 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
4 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư lập Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
5 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thanh tra. Mức độ 2
6 Thu hồi rừng đã giao khoán, cho thuê đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn bản (được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê rừng trả tiền hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng rừng và Chủ rừng tự nguyện trả lại rừng). Phòng Nông nghiệp và PTNT cấp huyện • Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã. Mức độ 1
7 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 1
8 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Mức độ 1
9 Thủ tục cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm bậc mầm non, cấp tiểu học, THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
10 Thủ tục cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi đối với các cơ sở do các tổ chức, cá nhân trong nước thành lập mà không thuộc các trường hợp thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - TBXH. Cơ sở chăm sóc NCT Mức độ 2
11 Thủ tục chia, tách hợp tác xã Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện. Mức độ 1
12 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản (do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận) Phòng Tư pháp cấp huyện Mức độ 2
13 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của việt nam cấp hoặc chứng nhận Phòng Tư pháp cấp huyện Mức độ 2
14 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 1
15 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 1
Tổng số 194 thủ tục/ 13 trang