STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Công thương huyện - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện. Mức độ 2
2 Điều chỉnh giấy phép xây dựng Phòng kinh tế và hạ tầng (UBND cấp huyện) Mức độ 2
3 Đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng GD&ĐT cấp huyện Mức độ 3
4 Gia hạn giấy phép xây dựng Phòng kinh tế và hạ tầng (UBND cấp huyện); Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – UBND cấp huyện Mức độ 2
5 GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU TẠI CẤP HUYỆN Thanh tra huyện; phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện. Mức độ 3
6 GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI TẠI CẤP HUYỆN Thanh tra huyện, các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện Mức độ 3
7 GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TẠI CẤP HUYỆN Thanh tra huyện; phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện Mức độ 2
8 Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã. Mức độ 3
9 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Phòng Văn hóa và Thông tin Mức độ 2
10 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Phòng Văn hoá và Thông tin Mức độ 2
11 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Phòng Văn hóa và Thông tin Mức độ 2
12 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Uỷ ban nhân dân cấp huyện Mức độ 2
13 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Uỷ ban nhân dân cấp huyện Mức độ 2
14 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Phòng Tài nguyên và Môi trường Mức độ 2
15 Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện; Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, bộ phận Thi đua-Khen thưởng cấp huyện. Mức độ 2
Tổng số 44 thủ tục/ 3 trang