STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ.doc Công an xã, phường, thị trấn Mức độ 2