STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân a) Người có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng và thủ trưởng đơn vị cấp tương đương thuộc Công an cấp tỉnh; Giám đốc Công an cấp tỉnh. b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra Công an cấp tỉnh. Phòng tiếp Công dân, Trụ sở Công an tỉnh, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu. SĐT: 02133.793.347 Địa chỉ Email: thanhtracongantinhlaichau@gmail.com Mức độ 2
2 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân a) Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại: Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng và thủ trưởng đơn vị tương đương cấp phòng thuộc Công an cấp tỉnh, Giám thị trại giam. b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra Công an cấp tỉnh. Mức độ 2
3 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân a) Người có thẩm quyền quyết định: Trưởng Công an cấp huyện. b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Công an cấp huyện. Mức độ 2
4 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an a) Người có thẩm quyền quyết định: Trưởng cấp phường. b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Công an cấp phường. Mức độ 2
5 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân a) Người có thẩm quyền quyết định: Trưởng Công an cấp huyện. b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Công an cấp huyện Mức độ 2
6 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) a) Người có thẩm quyền quyết định: Trưởng Công an cấp phường. b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Công an cấp phường. Mức độ 2