STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các huyện, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và thẩm định cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự các cơ sở (trừ các cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh): + Kinh doanh dịch vụ cầm đồ. + Đại lý kinh doanh gas, các cửa hàng bán gas chai, trạm nạp gas vào chai và ô tô, trạm cấp gas. + Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. + Kinh doanh karaoke, xoa bóp (massage, tẩm quất). + Các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự không phải là doanh nghiệp: cho thuê lưu trú; hoạt động in. + Các tổ chức sự nghiệp có thu hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của cơ quan, tổ chức thuộc cấp huyện. Mức độ 2
2 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự các cơ sở (trừ các cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh): + Kinh doanh dịch vụ cầm đồ. + Đại lý kinh doanh gas, các cửa hàng bán gas chai, trạm nạp gas vào chai và ô tô, trạm cấp gas. + Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. + Kinh doanh karaoke, xoa bóp (massage, tẩm quất). + Các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự không phải là doanh nghiệp: cho thuê lưu trú; hoạt động in. + Các tổ chức sự nghiệp có thu hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của cơ quan, tổ chức thuộc cấp huyện. Mức độ 2
3 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an các huyện, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và thẩm định cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự các cơ sở (trừ các cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): + Kinh doanh dịch vụ cầm đồ. + Đại lý kinh doanh gas, các cửa hàng bán gas chai, trạm nạp gas vào chai và ô tô, trạm cấp gas. + Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. + Kinh doanh karaoke, xoa bóp (massage, tẩm quất). + Các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự không phải là doanh nghiệp: cho thuê lưu trú; hoạt động in. + Các tổ chức sự nghiệp có thu hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của cơ quan, tổ chức thuộc cấp huyện. Mức độ 2