STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Lai Châu Sở Ngoại vụ Mức độ 3