STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cử cán bộ đi công tác nước ngoài Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 3