STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp đổi hiện vật khen thưởng do mất, sai, sót hư hỏng Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
2 Đăng ký thi đua Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
3 Hiệp y khen thưởng Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
4 Khen thưởng chuyên đề (theo đợt) thuộc thẩm quyền UBND tỉnh. Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
5 Khen thưởng quá trình cống hiến lâu dài Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
6 Khen thưởng thành tích đột xuất Ban Thi đua, Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
7 Khen thưởng thành tích thường xuyên thuộc thẩm quyền UBND tỉnh Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
8 Tặng cờ thi đua của Chính phủ Sở Nội vụ Mức độ 2
9 Tặng danh hiệu Anh hùng Lao động Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
10 Tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc Sở Nội vụ Mức độ 2
11 Tặng Huân chương các loại Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
12 Thủ tục Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Hội cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Mức độ 1
13 Thủ tục Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu trên địa bàn tỉnh Sở Nội vụ Mức độ 2
14 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 2
15 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Mức độ 2
Tổng số 58 thủ tục/ 4 trang