STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
2 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2,G3,G4 trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
3 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
4 Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2,G3,G4) Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
5 Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
6 Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp dịch vụ trò chơi G2,G3,G4 trên mạng cổng cộng Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
7 Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
8 Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3