STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thẩm định thiết kế sơ bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu. Mức độ 3