STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu Mức độ 3
2 Cấp giấy chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
3 Cấp giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
4 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu Mức độ 3
5 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
6 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
7 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm. Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
8 Cấp lại giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu Mức độ 3
9 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu Mức độ 3
10 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
11 Đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu Mức độ 3
12 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
13 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
14 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu Mức độ 3
15 Thủ tục cấp Giấy phép Xuất bản tài liệu không kinh doanh Sở thông tin và truyền thông Mức độ 3