STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 1. Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Tỉnh Phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
2 10. Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình Phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
3 11. Cấp lại giấy phép xây dựng Phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
4 12. Gia hạn giấy phép xây dựng Phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
5 13. Điều chỉnh giấy phép xây dựng Phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
6 2. Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh Phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
7 3. Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh Phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
8 4. Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình quảng cáo Phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
9 5. Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình theo tuyến Phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
10 6. Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình không theo tuyến Phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
11 7. Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
12 8. Cấp giấy phép xây dựng công trình theo giai đoạn Phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
13 9. Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2