STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Thanh tra, giám sát ngân hàng Mức độ 1
2 Quy trình Báo cáo về việc đổi tên phòng giao dịch của Ngân hàng thương mại Thanh tra, giám sát ngân hàng Mức độ 1
3 Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ Tổng hợp và kiểm soát nội bộ Mức độ 1
4 Quy trình cấp giấy phép cho tổ chức kinh tế làm dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ Tổng hợp và kiểm soát nội bộ Mức độ 1
5 Quy trình cấp giấy phép mang tiền của nước có chung biên giới và đồng Việt Nam bằng tiền mặt ra nước ngoài Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
6 Quy trình cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh cho cá nhân đi định cư ở nước ngoài xuất cảnh qua cửa khẩu Việt Nam bằng hộ chiếu Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
7 Quy trình Cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh cho cá nhân là người Việt Nam đi định cư ở nước ngoài Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
8 Quy trình cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại Lào Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
9 Quy trình cấp giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Thanh tra, giám sát ngân hàng Mức độ 1
10 Quy trình cấp giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu sang Campuchia Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
11 Quy trình cấp giấy phép thu Nhân dân tệ tiền mặt Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
12 Quy trình cấp lại hoặc đổi giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (trường hợp quỹ tín dụng nhân dân mất hoặc hư hỏng giấy phép) Thanh tra, giám sát ngân hàng Mức độ 1
13 Quy trình Cấp mã ngân hàng cho quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trên địa bàn Kế toán - Thanh toán Mức độ 1
14 Quy trình chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Thanh tra, giám sát ngân hàng Mức độ 1
15 Quy trình Chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương Thanh tra, giám sát ngân hàng Mức độ 1
Tổng số 47 thủ tục/ 4 trang