STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Quy trình Báo cáo về việc đổi tên phòng giao dịch của Ngân hàng thương mại Thanh tra, giám sát ngân hàng Mức độ 1
2 Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ Tổng hợp và kiểm soát nội bộ Mức độ 1
3 Quy trình cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh cho cá nhân đi định cư ở nước ngoài xuất cảnh qua cửa khẩu Việt Nam bằng hộ chiếu Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
4 Quy trình Cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh cho cá nhân là người Việt Nam đi định cư ở nước ngoài Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
5 Quy trình cấp giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Thanh tra, giám sát ngân hàng Mức độ 1
6 Quy trình cấp giấy phép thu Nhân dân tệ tiền mặt Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
7 Quy trình cấp lại hoặc đổi giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (trường hợp quỹ tín dụng nhân dân mất hoặc hư hỏng giấy phép) Thanh tra, giám sát ngân hàng Mức độ 1
8 Quy trình Cấp mã ngân hàng cho quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trên địa bàn Kế toán - Thanh toán Mức độ 1
9 Quy trình Chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương Thanh tra, giám sát ngân hàng Mức độ 1
10 Quy trình chấp thuận cho ngân hàng thương mại tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch Thanh tra, giám sát ngân hàng Mức độ 1
11 Quy trình Chấp thuận đủ điều kiện khai trương hoạt động Chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước của Ngân hàng Thương mại Thanh tra, giám sát ngân hàng Mức độ 1
12 Quy trình chấp thuận mở phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của quỹ tín dụng nhân dân trung ương Thanh tra, giám sát ngân hàng Mức độ 1
13 Quy trình Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của Ngân hàng thương mại Thanh tra, giám sát ngân hàng Mức độ 1
14 Quy trình chấp thuận thay đổi Giám đốc của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Thanh tra, giám sát ngân hàng Mức độ 1
15 Quy trình Chấp thuận thay đổi tên Chi nhánh trong nước của Ngân hàng thương mại Thanh tra, giám sát ngân hàng Mức độ 1
Tổng số 33 thủ tục/ 3 trang