STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ Tổng hợp và kiểm soát nội bộ Mức độ 1
2 Quy trình cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh cho cá nhân đi định cư ở nước ngoài xuất cảnh qua cửa khẩu Việt Nam bằng hộ chiếu Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
3 Quy trình Cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh cho cá nhân là người Việt Nam đi định cư ở nước ngoài Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
4 Quy trình cấp giấy phép thu Nhân dân tệ tiền mặt Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
5 Quy trình Đăng ký thay đổi tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
6 Quy trình xác nhận cho tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
7 Quy trình xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay trung, dài hạn nước ngoài theo phương thức tự vay tự trả của doanh nghiệp có kim ngạch vay đến 10 triệu USD (hoặc ngoại tệ khác có gia trị tương đương) Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
8 Quy trình xác nhận đăng ký vay trung, dài hạn nước ngoài theo phương thức tự vay tự trả của Doanh nghiệp có kim ngạch vay đến 10 triệu USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1