STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ Tổng hợp và kiểm soát nội bộ Mức độ 1
2 Quy trình cấp giấy phép cho tổ chức kinh tế làm dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ Tổng hợp và kiểm soát nội bộ Mức độ 1
3 Quy trình cấp giấy phép mang tiền của nước có chung biên giới và đồng Việt Nam bằng tiền mặt ra nước ngoài Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
4 Quy trình cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh cho cá nhân đi định cư ở nước ngoài xuất cảnh qua cửa khẩu Việt Nam bằng hộ chiếu Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
5 Quy trình Cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh cho cá nhân là người Việt Nam đi định cư ở nước ngoài Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
6 Quy trình cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại Lào Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
7 Quy trình cấp giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu sang Campuchia Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
8 Quy trình cấp giấy phép thu Nhân dân tệ tiền mặt Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
9 Quy trình cho phép mang tiền của nước có chung biên giới vào các tỉnh nội địa Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
10 Quy trình đăng ký tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
11 Quy trình Đăng ký thay đổi tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
12 Quy trình đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
13 Quy trình đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
14 Quy trình đề nghị cấp Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
15 Quy trình xác nhận cho tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ Mức độ 1
Tổng số 17 thủ tục/ 2 trang