STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 1. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Phòng giáo dục và đào tạo Mức độ 2
2 2. Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở. Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quản lý thể dục thể thao cấp huyện. Mức độ 2
3 3. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng ban chuyên môn Mức độ 2
4 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
5 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
6 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 1
7 Cho phép trường Tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng ban chuyên môn Mức độ 1
8 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
9 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
10 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
11 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
12 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
13 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
14 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng ban chuyên môn Mức độ 2
15 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
Tổng số 17 thủ tục/ 2 trang