STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thẩm định hồ sơ và đề nghị cấp phép kinh doanh dịch vụ Bi A. Mức độ 2
2 Đăng ký việc thực hiện tổ chức lễ hội cấp xã. Phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện. • Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND cấp xã. Mức độ 2
3 Thẩm định hồ sơ và đề nghị cấp phép chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện. Mức độ 2
4 Thẩm định hồ sơ và đề nghị cấp phép kinh doanh dịch vụ băng đĩa. Phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện. • Cơ quan phối hợp: UBND, Công an cấp xã. Mức độ 2
5 Thẩm định hồ sơ và đề nghị cấp phép kinh doanh dịch vụ in ấn, quảng cáo. Phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện. • Cơ quan phối hợp: UBND, Công an cấp xã. Mức độ 2
6 Thành lập Ban vận động thành lập hiệp hội thể thao hoạt động trên địa bàn cấp huyện. Phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện. Mức độ 2
7 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 3
8 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 3
9 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Mức độ 3
10 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 3