STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
2 1. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Phòng giáo dục và đào tạo Mức độ 2
3 2. Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở. Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quản lý thể dục thể thao cấp huyện. Mức độ 2
4 3. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng ban chuyên môn Mức độ 2
5 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
6 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
7 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
8 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan phối hợp: Phòng ban chuyên môn Mức độ 2
9 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
10 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 1
11 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
12 Cho phép trường Tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng ban chuyên môn Mức độ 1
13 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
14 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
15 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Trường tiểu học Mức độ 3
Tổng số 32 thủ tục/ 3 trang