STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Trung tâm Y tế cấp huyện. Mức độ 1