STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu Mức độ 2
2 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Mức độ 3
3 Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật hợp nhất Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Mức độ 1
4 Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật sáp nhập Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp ; Mức độ 1
5 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 dành cho cơ quan, tổ chức - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng hành chính Tư pháp - Sở Tư pháp. - Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh Mức độ 3
6 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1/ Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân (Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước; Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài và người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng hành chính Tư pháp - Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh Mức độ 3
7 Thủ tục chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu Mức độ 1
8 Thủ tục chuyển nhượng Văn phòng công chứng - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp ; - Cơ quan phối hợp : Hội công chứng tỉnh Mức độ 1
9 Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Mức độ 1
10 Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Mức độ 1
11 Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu Mức độ 2
12 Thủ tục đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu Mức độ 2
13 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu Mức độ 1
14 Thủ tục hợp nhất Văn phòng công chứng - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp ; - Cơ quan phối hợp : Hội công chứng tỉnh Mức độ 1
15 Thủ tục sáp nhập Văn phòng công chứng Phòng Hành Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp ; Mức độ 1
Tổng số 17 thủ tục/ 2 trang