STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong chăn nuôi Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
2 Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
3 Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1
4 Cấp chứng chỉ hành nghề phẫu thuật động vật Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1
5 Cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1
6 Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ thú y Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1
7 Cấp giấy chứng nhận đã tham gia dự các lớp tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thú y Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1
8 Cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cơ sở nuôi trồng thủy sản tập trung Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1
9 Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, sản xuất, kinh doanh con giống Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
10 Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, sản xuất, kinh doanh con giống Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1
11 Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật; cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
12 Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở kinh doanh động vật, sản phẩm động vật Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
13 Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở kinh doanh thuốc thú y Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
14 Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 3
Tổng số 114 thủ tục/ 8 trang