STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thẩm định các dự án bố trí, sắp xếp dân cư xen ghép Sở Nông nghiệp & PTNT Mức độ 2