STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Mức độ 4
2 Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Bộ VHTT&DL Mức độ 4
3 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mức độ 4
4 Cấp giấy chứng nhận Thuyết minh viên Du lịch Mức độ 3
5 Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mức độ 2
6 Cấp giấy phép đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Mức độ 3
7 Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Mức độ 3
8 Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Mức độ 3
9 Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mức độ 3
10 Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài Mức độ 3
11 Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam Mức độ 3
12 Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương : Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Mức độ 3
13 Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mức độ 3
14 Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Mức độ 3
15 Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mức độ 3
Tổng số 54 thủ tục/ 4 trang