STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Phòng Khảo thí và KĐCL Mức độ 3