STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu Mức độ 2
2 Cấp đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu Mức độ 2
3 Cấp đăng ký xe máy chuyên dùng trong trường hợp chủ sở hữu xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc xe máy chuyên dùng hoặc mất toàn bộ hồ sơ di chuyển Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
4 Cấp đổi giấy phép xe tập lái Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái Mức độ 2
5 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở lên Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu Mức độ 2
6 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái Mức độ 2
7 Cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa, bến khách ngang sông Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu Mức độ 2
8 Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ thuộc địa bàn quản lý Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông Mức độ 2
9 Cấp giấy phép thi công đấu nối vào đường quốc lộ, đường tỉnh (đường nhánh, đường vào cửa hàng xăng dầu, đường khai thác mỏ, đường phục vụ thi công, công trình đơn lẻ, đường khu công nghiệp, chuyên dùng…) Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông Mức độ 2
10 Cấp giấy phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác thuộc phạm vi được giao quản lý Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông Mức độ 2
11 Cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu Mức độ 2
12 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở lên Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái- Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu Mức độ 2
13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái- Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
14 Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu Mức độ 2
15 Cấp lại giấy phép lái xe đối với các trường hợp 1 Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái Mức độ 2
Tổng số 59 thủ tục/ 4 trang