STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu Mức độ 2
2 Cấp đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu Mức độ 2
3 Cấp đăng ký xe máy chuyên dùng trong trường hợp chủ sở hữu xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc xe máy chuyên dùng hoặc mất toàn bộ hồ sơ di chuyển Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
4 Cấp đổi phù hiệu, biển hiệu Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái Mức độ 4
5 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái Mức độ 2
6 Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái Mức độ 2
7 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái Mức độ 2
8 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu Mức độ 4
9 Cấp giấy phép liên vận Quốc tế Việt – Trung các loại A, B, C lần đầu trong năm Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái Mức độ 4
10 Cấp giấy phép liên vận Quốc tế Việt – Trung cho xe công vụ Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái Mức độ 4
11 Cấp giấy phép liên vận Quốc tế Việt – Trung loại B, C, F, G lần thứ hai trở đi trong năm Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái Mức độ 4
12 Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ thuộc địa bàn quản lý Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông Mức độ 2
13 Cấp giấy phép thi công đấu nối vào đường quốc lộ, đường tỉnh (đường nhánh, đường vào cửa hàng xăng dầu, đường khai thác mỏ, đường phục vụ thi công, công trình đơn lẻ, đường khu công nghiệp, chuyên dùng…) Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông Mức độ 2
14 Cấp giấy phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác thuộc phạm vi được giao quản lý Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông Mức độ 2
15 Cấp giấy phép xe tập lái Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái Mức độ 2
Tổng số 46 thủ tục/ 4 trang