STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa, bến khách ngang sông Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu Mức độ 2
2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện & Người lái- Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
3 Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu Mức độ 2
4 Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu Mức độ 2
5 Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa; bến khách ngang sông Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu Mức độ 2
6 Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu Mức độ 2
7 Chấp thuận điều chỉnh phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu Mức độ 2
8 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
9 Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu Mức độ 2
10 Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu Mức độ 2
11 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mức độ 2
12 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mức độ 2
13 Công bố đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mức độ 2
14 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa (trừ trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương) Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu Mức độ 2
15 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp thi công công trình (trừ trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương) Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu Mức độ 2
Tổng số 28 thủ tục/ 2 trang