STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 QUY TRÌNH CẤP, CẤP ĐỐI GIẤY PHÉP KINH DOANH, DỊCH VỤ KARAOKE Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Văn hóa Thông tin thuộc UBND huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần). Mức độ 2
2 QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH CẤP PHÉP KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Văn hóa - Thông tin thuộc UBND huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần). Mức độ 2
3 QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Văn hóa Thông tin thuộc UBND huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần). Mức độ 2
4 QUY TRÌNH CÔNG NHẬN “THÔN VĂN HÓA”, “LÀNG VĂN HÓA”, “ẤP VĂN HÓA”, “BẢN VĂN HÓA”, “TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA”, TRƯỜNG HỌC VĂN HÓA VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Văn hóa Thông tin thuộc UBND huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần). Mức độ 2
5 QUY TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THẨM ĐỊNH CẤP PHÉP KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Văn hóa Thông tin thuộc UBND huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần). Mức độ 2
6 QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH HỒ SƠ THÀNH LẬP BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HIỆP HỘI THỂ THAO HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Văn hóa Thông tin thuộc UBND huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần). Mức độ 2
7 QUY TRÌNH THÀNH LẬP THƯ VIÊN CẤP HUYỆN Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Văn hóa Thông tin thuộc UBND huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần). Mức độ 2
8 ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Văn hóa Thông tin thuộc UBND huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần). Mức độ 2
9 QUY TRÌNH CÔNG NHẬN LẠI THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Văn hóa Thông tin thuộc UBND huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần). Mức độ 3
10 QUY TRÌNH CÔNG NHẬN THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ Phòng Văn hóa và Thông tin Mức độ 3