STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 QUY TRÌNH MIỄN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH ĐƯA NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY, BÁN DÂM VÀO TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LĐXH PLĐTB&XH: Phòng Lao động –Thương binh và xã hội. Mức độ 3
2 GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP XÃ HỘI TẠI CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN NHẬN NUÔI DƯỠNG TRẺ EM MỒ CÔI, TRẺ EM BỊ BỎ RƠI PLĐTB&XH: Phòng Lao động –Thương binh và xã hội Mức độ 3
3 QUY TRÌNH HOÃN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH ĐƯA NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY, BÁN DÂM VÀO TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LĐXH PLĐTB&XH: Phòng Lao động –Thương binh và xã hội. Mức độ 3
4 THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI VÀ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ DO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG NƯỚC THÀNH LẬP MÀ KHÔNG THUỘC CÁC TRƯỜNG HỢP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ LAO ĐỘNG - TBXH Phòng Lao động - Thương binh và xã hội. Mức độ 3
5 THỦ TỤC HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN TẠI CỘNG ĐỒNG PLĐTB&XH: Phòng Lao động –Thương binh và xã hội. Mức độ 2
6 THỦ TỤC THỰC HIỆN HỖ TRỢ KINH PHÍ CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG ĐỐI TƯƠNG BẢO TRỢ XÃ HỘI (BAO GỒM CẢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG) PLĐTB&XH: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội. Mức độ 3
7 THỦ TỤC THỰC HIỆN TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG KHI ĐỐI TƯỢNG THAY ĐỔI NƠI CƯ TRÚ GIỮA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH PLĐTB&XH: Phòng Lao động –Thương binh và xã hội. Mức độ 3
8 THỦ TỤC THỰC HIỆN TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG KHI ĐỐI TƯỢNG THAY ĐỔI NƠI CƯ TRÚ TRONG CÙNG ĐỊA BÀN HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH PLĐTB&XH: Phòng Lao động –Thương binh và xã hội. Mức độ 3
9 THỦ TỤC THỰC HIỆN, ĐIỀU CHỈNH, THÔI HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 3