STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 HOÃN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH ĐƯA NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY, BÁN DÂM VÀO TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LĐXH - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TBXH cấp huyện - Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã Mức độ 2
2 Cấp giấy giới thiệu và đề nghị hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã Mức độ 2
3 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TBXH cấp huyện - Cơ quan phối hợp: Đại diện cơ sở chăm sóc Mức độ 2
4 Cấp lại giấp phép do bị mất, hư hỏng; điều chỉnh giấy phép khi cơ sở chăm sóc người khuyết tật thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ, đối với cơ sở do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TBXH cấp huyện - Cơ quan phối hợp: Đại diện cơ sở chăm sóc Mức độ 2
5 CẤP TIỀN GIẢM HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động-TB&XH. • Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã. Mức độ 1
6 Cấp tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình đối tượng người có công Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - TBXH cấp huyện - Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã. Mức độ 2
7 CẤP TIỀN MIỄN HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động-TB&XH. Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã. Mức độ 2
8 Cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi đối với các cơ sở do các tổ chức, cá nhân trong nước thành lập (không thuộc các trường hợp thuộc thẩm quyền của sở Lao động – TBXH) - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TBXH cấp huyện - Cơ quan phối hợp: Đại diện cơ sở chăm sóc Mức độ 2
9 Đề nghị hội đồng giám định y khoa khám xác định mức độ khuyết tật trong trường hợp có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TBXH cấp huyện - Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã Mức độ 2
10 Đề nghị hội đồng giám định y khoa khám xác định mức độ khuyết tật trong trường hợp người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của hội đồng xác định mức độ khuyết tật - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TBXH cấp huyện - Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã Mức độ 2
11 GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP XÃ HỘI TẠI CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN NHẬN NUÔI DƯỠNG TRẺ EM MỒ CÔI, TRẺ EM BỊ BỎ RƠI PLĐTB&XH: Phòng Lao động –Thương binh và xã hội Mức độ 3
12 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TBXH cấp huyện - Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã Mức độ 2
13 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân - Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Không Mức độ 2
14 Hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TBXH cấp huyện - Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã Mức độ 2
15 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TBXH cấp huyện - Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã Mức độ 2
Tổng số 46 thủ tục/ 4 trang