STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Trung tâm Y tế huyện Mức độ 2
2 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được quy định tại Điều 6 Chương III Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 Trung tâm Y tế huyện Mức độ 2
3 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trung tâm Y tế huyện Mức độ 2
4 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được quy định tại Điều 6 Chương III Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 Trung tâm Y tế huyện Mức độ 2
5 Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân Trung tâm Y tế huyện Tam Đường Mức độ 2
6 Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức Trung tâm Y tế huyện Tam Đường. Mức độ 2