STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Xét cấp bằng tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS. Cá nhân Mức độ 3